गरज इतिहासाची विषयी
नव्या युगात प्रवेश करताना इतिहासाचे अवलोकन करणे जरुरी आहे. शिवाजी महाराजांनी परकीय शत्रुपासुन स्वराज्याचे रक्षण व्हावे म्हणून नाविक दल उभारले. सागरी किनार्‍याच्या रक्षणाची जबाबदारी मयनाथ भंडारी आणि वंताजी भाटकर या दोन भावावर सोपवली.पुढे संभाजी महाराजनी महाड,राजापूर,जाईतपुर,कल्याण येथे जहाज बांधणी चे कारखाने उभारले. सैनिकाना आधुनिक तंत्र समजण्यासाठी तेथे अरबस्थानचा सेनापती जनगेखान याला बोलून पानकोट येथे प्रक्षिषण दिले. इंग्रज आणि जंजिराच्या सिदधी या पासून राज्याचे रक्षण व्हावे म्हणून कुलाब्याला सागरीदुर्ग बांधला,सिमेंट किंवा चुना यांचा वापर ना करता बांधलेला हा किल्ला स्थापत्यकलेचा उत्त्म नमूना आहे.

अशा प्रकारे अनेक गोष्टींची गरज आजच्या युगला आहे, शिवाजी महाराज्याच्या आरमाराची संकल्पना आज वापरात आणली असती तर 26/11 चा हल्ला होणे अशक्य होते . म्ह्णुन शिवाजी महाराज्याच्या स्वराज्याची व सुराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी आजच्या युगाला
गरज आहे इतिहासची

English-Marathi Dictionary

" YOU ARE NEVER LOOSER UNTIL YOU QUIT TRYING"

Posted by प्रशांत भोसले लेबले:

राजू बाबांसोबत सर्कस पाहायला गेला. तिकिटांच्या रांगेत असताना त्याची नजरसाखळीला बांधलेल्या हत्तीच्या पिल्लाकडे गेली.ते हत्तीचे पिल्लू जोरजोराने धडक देत तर कधी सर्व शक्ती लावून साखळी तोडण्याचाप्रयत्न करत होते. परंतु त्याला यश येत नव्हते. शेजारी त्याच्या आईलाही तशाचसाखळीने बांधून ठेवले होते. ती मात्र स्वस्तपणे उभी होती.राजूची उत्सुकता वाढली." बाबा, त्या हत्तीच्या पिल्लाला ती साखळी तोडणे कठीण आहे, पण त्याची आई तर तीसहज तोडू शकते ना? ती स्वताची व पिल्लाची सुटका का करून घेत नाही?"राजूच्या प्रश्नावर त्याचेबाबा निरुत्तर झाले पण तिथेउभा असलेला सर्कसच्याmanager ने तो प्रश्न ऐकला." त्याच अस आहे बाळा, ह्या हत्तीच्या आईलापण लहानअसताना इथे आणल गेल. तिलाही ह्याच साखळीला आम्ही बांधत असू. सुरवातीचे दोनमहिने ती देखील असाच सुटकेचा प्रयत्न करायची. ती साखळी तोडन आपल्या शक्तीबाहेरच आहे, अशी तिला जाणीव झाली. ती मोठी झाल्यावरही तिच्या मनात तेच बिंबूनगेलेय. अशा दहा साखल्याही ती सहज तोडू शकेल एवढी ताकत तिच्या अंगात आहे. पणपुन्हा प्रयत्न करायचा विचारही तिच्या मनात येत नाही. उलट तिला तिच्यापिल्लाचेच हसू येत असेल. "

आपलाही असाच होत मित्रांनो,एखाद्या गोष्टीत अपयश आल्यावर 'ते आपल्यालाजमणारनाही' अस मनात ठरवून चालतो. कालांतराने गोष्टी बदलतात. आता आपल्याला शक्यअसूनही आपण प्रयत्न करत नाही. कुणीतरी लिहिलंय........ ............

" YOU ARE NEVER LOOSER UNTIL YOU QUIT TRYING"विनोद चव्हाण *
2 टिप्पणी(ण्या):

  1. Anonymous

    ते Looser नाही Loser असं हवं.

  1. Yashodhan Walimbe
    This comment has been removed by the author.

Post a Comment